Ruter Konge – Høyt spill

Torsdag 10.- søndag 13. august 2017/ 1887 inviterer Baron Theodor McBruin familie, venner og forretningspartnere til sin jakthytte. Med seg har de også nødvendig personale.

Det blir kilt, whisky, haggis, vilt, bustles, intriger, dramatikk, hygge og god mat.

Ruter Konge er den tredje laiven i Hjerterdame-serien, en selvstendig oppfølger, der vi går tilbake i tid. Vi skal møte Sophie Brown igjen, denne gangen som ung hushjelp, og med det møter vi også Baron Theodor McBruin og hans familie. Det er ikke nødvendig å kjenne til settingen, hendelser fra de andre laivene eller tidligere karakterer.

Vi er på Baron McBruins jakthytte, det vil si at samlingen er litt mindre formell enn den ville vært på selve godset eller i byen. På denne laiven kommer overklassen til å være sterkt representert. Vi liker imidlertid dynamikken som oppstår i møter mellom klassene, og i tillegg til tjenere ønsker vi representanter fra middelklassen og arbeiderklassen.

Vi ønsker oss en laiv med fokus på relasjonene, der karakterene møtes og skaper noe sammen. Vi ønsker å skape en ramme og la spillerne fylle den. Arrangørene vil skrive roller med grundig bakgrunnshistorie, men ønsker ikke å legge føringer på hvor rollen skal være ved spillets slutt. Vi ønsker velkommen initiativ fra spillerne og har svært få begrensninger på hva som kan skje med rollene. De to siste laivene har etablert et par små føringer for hva som kan skje med et fåtall av rollene, og små deler av historien, men det er mer enn nok av uavklarte ting som vi vil overlate til spillerne å utforme.

Vi ønsker oss også masse spillermedvirkning i forkant, både i utvikling av roller og relasjoner, men også praktisk. Det kommer blant annet til å bli arrangert kostymesying og drodlemøter.


Praktisk

Når? 10.-13. agust 2017 (1887).
Oppmøte torsdags ettermiddag, senest 18.00.

Hvor? Maristuen, Norefjell.

Arrangører: Kristine Grønningsæter, med gode hjelpere

Aldersgrense: 18, yngre med verge

Alkohol: Ja

Pris: 1000,-


Ruter Konge er tredje laiv i Hjerterdame-serien. Man behøver imidlertid ikke å kjenne til settingen, hendelser fra tidligere laiver eller gamle karakterer.

Vi opererer ikke etter førstemann til mølla-prinsippet. Vi tar oss friheten til å sette sammen en balansert spillergruppe, og er også nødt til å forholde oss til et par kriterier ved evnt søknad om finansiering.

Sosial klasse

I påmeldingsskjemaet ber vi dere om å velge hvilken klasse dere kunne tenke dere å spille. Dette er for å gi variasjon og balanse til karakterene og spillet, og må ikke forveksles med rolletyper, som er en spillerfunksjon. Alle roller er like viktige for spillet.

Rollene er delt inn i:
Overklasse: Adelige, og så rike at man ikke trenger å arbeide
Middelklasse: De med «anstendig arbeide», godt betalt, fra ordentlige familier
Underklasse: De på gulvet, tjenere, håndverkere

Vi vil operere med rolletypene gjester, halve arbeidsroller og fulle arbeidsroller. Dette handler om spillerens funksjon på laiven.